خانه / بازاریابی اینترنتی / بازاریابی خیریه ای Cause Marketing

بازاریابی خیریه ای Cause Marketing

مفهوم بازاریابی خیرخواهانه

 بازاریابی خیرخواهانه یک شیوه نوین بازاریابی است که بر اساس آن یک بنگاه اقتصادي متعهد به مشارکت یا تخصیص بخشی از درآمد حاصل از فروش به یک امر خیر که اغلب در مدت زمان اعلام شده، براي یک محصول خاص و درباره یک امر مشخص، می شود. در این شیوه بازاریابی معمولا بنگاه اقتصادي با یک سازمان خیریه مشارکت نموده که هدف از آن افزایش فروش براي یک محصول خاص و هم چنین تامین مالی یک امر خیر است .

اکثر پژوهشگران نقطه شروع بازاریابی خیرخواهانه را کمپین امریکن اکسپرس در سال 1983می دانند. در این سال شرکت امریکن اکسپرس اعلام نمود که به ازاي هر بار استفاده از کارت اعتباري یک سنت و به ازاي خرید هر کارت اعتباري جدید یک دلار به بازسازي مجسمه آزادي کمک مالی می نماید و در نتیجه امریکن اکسپرس به افزایش 28درصدي در استفاده از کارت ها در مقایسه با دوره مشابه سال پیش و رشد قابل ملاحضه دارندگان کارت دست پیدا کرد. در این برنامه، شرکت مبلغ 7/1 میلیون دلار براي مجسمه آزادي به بنیاد الیس آیلند کمک کرد. این اجراي موفقیت آمیز، زمینه را براي رشد سریع این نوع بازاریابی فراهم کرد اگرچه امریکن اکسپرس براي اولین بار به طور رسمی نام این استراتژي بازاریابی را تعیین کرد اما بازاریابی خیرخواهانه پیش از این نیز مورد استفاده قرار گرفته بود. مثلا در سال 1976 ،شرکت ماریوت و موسسه خیریه مارچ دایمز به منظور ایجاد یک کمپین موفق در زمینه بازاریابی خیرخواهانه با هم همکاري کردند، این همکاري تا حد زیادي منجر به گسترش آگاهی موسسه غیرانتفاعی شد و به مجموعه سرگرمی ماریوت در شکستن رکورد کمک کرد.

اولین تعریف از بازاریابی خیرخواهانه در سال 1988 توسط وارادارجان و منون ارایه شد، آنها بازاریابی خیرخواهانه را این گونه تعریف کردند:

“بازارایابی خیرخواهانه فرآیند طرح ریزي و اجراي فعالیت بازاریابی است که مشخصه آن ارائه پیشنهادي از سوي بنگاه اقتصادي مبنی بر تخصیص مبلغی به یک امر خیر مشخص شده در زمانی که مشتریان در یک مبادله درآمدزا شرکت کنند که هم اهداف شخصی و هم اهداف سازمانی را برآورده می کند.”

با توجه به این تعریف، در بازاریابی خیرخواهانه، شرکت در ازاي هر معامله، مبلغ معینی را وقف یک امر خیریه یا یک سازمان غیرانتفاعی می کنددر واقع استراتژي بازاریابی خیرخواهانه براي دست یابی به اهداف تجاري از طریق حمایت از یک برنامه عام المنفعه یا خیریه طراحی شده است. می توان گفت که بازاریابی خیرخواهانه نوعی “نیکوکاري استراتژیک” و یا به قول وارادارجان و منون “راهی براي خوب کار کردن در حین کار خوب کردن ” است.

به طور کلی می توان گفت بازاریابی خیرخواهانه از درون اصطلاحاتی نظیر بازاریابی اجتماعی و بازاریابی عمومی نشات گرفته است اگر چه گاهی اوقات، اصطلاحات بازاریابی اجتماعی و بازاریابی خیرخواهانه، معادل یکدیگر به کار می روند، اما برخی از صاحب نظران معتقدند که می بایست بین این دو تمایز قایل شد. به نظر آنها بازاریابی خیرخواهانه، موقعیت یک بازار را در تجارت بالا می برد، در حالی که بازاریابی اجتماعی، توجه را بدون هرگونه تبلیغات و یا ترفیعی به سمت یک مشکل اجتماعی جلب می نماید. همچنین بخش هاي درگیر در بازاریابی خیرخواهانه به هم وابسته هستند و فعالیت ها نیز سوداگر هستند. اما در بازاریابی اجتماعی “به استفاده از اصول بازاریابی، مفاهیم و ابزار تغییر مشکلات اجتماعی اشاره دارد”.

کمپین هاي بازاریابی اجتماعی اغلب توسط سازمان هاي غیر دولتی برنامه ریزي شده و با مسایل مربوط به بازاریابی کلان مانند بهداشت عمومی، حقوق بشر و حفاظت از بیابان ها در ارتباط هستند. آن ها سود گرا نیستند و معمولا شامل “بازاریابی محصولات” هستند. از آنجا که کمپین هاي بازاریابی اجتماعی سعی می کند مصرف محصولاتی مانند سیگار، الکل و یا فست فود را کاهش دهد. آن ها در محافظت کمپین هاي بازاریابی شرکت هایی که براي فروش این محصولات کار می کنند، تلاش می کنند.

در حقیقت هدف برنامه هاي بازاریابی اجتماعی عمدتا تاثیرگذاري بر رفتار مصرف کننده به روشی است که براي جامعه مفید باشد.

انتظار سازمان از پیاده سازي استراتژي بازاریابی خیرخواهانه اثرگذاري بر رفتار مصرف کننده به ویژه رفتار خرید است. موفقیت این استراتژي در گرو وجود مصرف کنندگانی حساس به مسایل اجتماعی است که از رفتار خرید خود جهت کمک به جامعه استفاده می کنند.

منبع سایت ویکی نیک

درباره ی mrbaruei

همچنین ببینید

بازاریابی مشوقی یا ترویجی promotional marketing

بازاریابی مشوقی یا ترویجی

بازاریابی مشوقی یا ترویجی   بازاریابی مشوقی یک استراتژی بازاریابی است که انگیزه مشتری را …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *